studujte ŠKOLu FENG REN SHUI

vítejte ve škole feng ren shui

Co se ve Škole Feng Ren Shui naučíte:

1. energie člověka

Díky studiu Školy Feng Ren Shui poznáte své vlastní energie, svoji životní sílu, sami sebe, svůj přirozený talent a své silné stránky, jak je využívat a posilovat. NAUČÍTE SE BÝT SAMI SEBOU – JEN TAK JSTE NEJSILNĚJŠÍ. Díky tomu budete schopni svoji životní sílu (energie DE, QI, LI) využívat k tomu, abyste žili svůj život, šli svojí vlastní cestou (DAO), dosahovali svých cílů bez zbytečného úsilí a vyčerpání a vytvořili si pro to ty nejlepší životní podmínky. K tomu vám pomůže speciální mobilní aplikace Typologie osobnosti Feng Ren Shui, kterou si můžete již nyní stáhnout ZDE.

Pomocí nástroje mobilní aplikace Typologie osobnosti Feng Ren Shui poznáte také energie a sílu ostatních lidí. Poznáte i jejich silné stránky a vlastnosti. Díky tomu budete vědět, jak na sebe budete vzájemně působit a jaký vztah s ostatními lidmi můžete navázat a jak jejich sílu využít na své životní cestě. Budete tak vědět, které lidi si do svého života pouštět a kterým se raději vyhýbat.

STÁHNĚTE SI Mobilní aplikaci Typologie osobnosti Feng Ren Shui si stáhněte již nyní ZDE:

Feng Ren Shui - typologie osobnosti
Díky mobilní aplikaci typologii člověka Feng Ren Shui poznáte nejen sami sebe, ale také všechny ve svém okolí.

Poznání chování ostatních lidí je velmi důležité pro vztahy. Díky Feng Ren Shui si můžete s partnery nastavit takový vztah, kdy se každý může chovat přirozeně a při tom posilovat i vztah jako takový. Vzájemné pochopení přirozenosti partnerů vede k dlouhodobému a harmonickému vztahu, kdy z JÁ každého partnera se stane MY vztahu.

2. umění práce s energiemi

Díky Feng Ren Shui budete také umět vnímat a CÍTIT, jak různé formy energie na vás působí, zda-li vás posilují, nebo naopak vyčerpávají. Naučíte se pracovat se všemi formami energie – Jin a Jang, pět fází/elementů (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda), 12 zvířat čínského zvěrokruhu, 28 Nebeských zvířat, 8 trigramů Ba Gua a 64 hexagramů Knihy proměn – I Ťing a správně je využívat. Budete umět cítit jak na vás působí různé barvy, tvary, materiály, prostředí, lidé atd. Již po studiu prvního modulu toto vše budete cítit a uvědomíte si, že život je o pocitech a co vaše pocity v životě ovlivňuje. Naučíte se pracovat se všemi formami energie tak, aby posilovaly vaši vlastní životní energii.

Barvy, tvary, materiály, lidé…. to vše jsou formy energie, které v nás vyvolávají pocity, které určují kvalitu našeho života a mají vliv na sílu naší životní energie. Pokud umíte vnímat různé formy energie a jaké pocity ve vás vyvolávají, dokážete díky nim vytvořit pro svůj život to nejlepší prostředí.

3. umění vytvořit ten nejlepší prostor

Škola Feng Ren Shui je ucelený systém učení, díky kterému si vytvoříte ty nejlepší podmínky pro svůj život, možnost být stále sami sebou, být silnou osobností a mít neustále silnou životní energii. Sílu vaší osobnosti dodá hlavně PROSTOR, ve kterém trávíte svůj čas (v soukromí či v rámci vaší profese). Na základě typologie člověka budete umět vytvořit ten nejlepší prostor (interiér domova, pracovní prostředí, postavit dům snů apod.) pro svůj život i pro ostatní. Naučíte se, jak správně nastavit jednotlivé místnosti svého domova, aby vytvářely harmonický celek a abyste se vy i celá vaše rodina cítili doma co nejlépe. Budete umět pracovat s energiemi bytu, domu, zahrady, krajiny či jakéhokoliv jiného prostoru.

Budete ovládat těchto šest nástrojů Feng Ren Shui:

1. INTUITIVNÍ FENG REN SHUI

Budete umět cítit a vnímat energie prostoru

2. numerologie feng ren shui

Čísla a počty mají velký vliv na kvalitu a sílu energie prostoru, např. jedna svíčka má jiný význam než tři svíčky apod.

3. metoda pěti zvířat

Základní nastavení prostoru, jak hodnotit energii v krajině, jak vybrat správbý pozemek, jak situovat dům v krajině a na pozemku, jak rozložit nábytek a doplňky v interiéu.

4. metoda kompasu

Vliv světových stran na prostor. Je velký rozdíl, jestli máte např. ložnici na východ či na severa apod.

5. metoda ba gua

Díky této metodě budete umět pomocí prostoru ovlivňovat důležité oblasti svého života (kariéra, vztahy, rodiny, bohatství, zdraví atd.). Metoda Ba Gua vám ukáže jakou energii si máte vytvořit v různých částech prostoru (pozemku, domu, interiéru i v každé místnosti).

6. práce s energií krajiny a exteriéru

Na energii interiéru má samozřejmě velký vliv energie exteriéru. Proto bychom měli umět „číst“ energii krajiny, města, okolí apod., abychom poznali, jak budou ovlivňovat energii našeho domu, bytu a jednotlivých místností.

Vaše silné JÁ se musí promítnout do prostoru, abyste z něj mohli čerpat silnou energii. Prostor dělíme ve Škole Feng Ren Shui do ztv. 6 rozhraní: tělo, oblečení, interiér, dům, okolí domu a krajina. Všechna tato rozhraní musí správně ladit a podporovat sílu vaší osobnosti a životní energie.

4. vytvoření životní rovnováhy pomocí správného nastavení všech oblastí života

Feng Ren Shui vám také pomůže nastavit si správně jednotlivé oblasti života, které tvoří vaší životní rovnováhu: povolání/kariéra, vztahy, rodina, bohatství, zdraví, pravidla, bez kterých život nemůže dobře fungovat, budoucnost, domov, cíle a vize. Díky správnému nastavení těchto oblastí si vytvoříte celkovou životní rovnováhu a nejlepší podmínky pro svoji životní PROSPERITU. Díky tomuto nastavení si udržíte sílu své životní energie. ROVNOVÁHA JE ZÁKLADEM VAŠÍ SÍLY. Každá oblast života se tak stane jedním ze zdrojů vaší silné životní energie.

Feng Ren Shui - Ba Gua
Feng Ren Shui – Oblasti života, které vytvářejí vaši životní rovnováhu a jsou zdrojem energie pro vaši životní sílu.

5. umění práce s energií času

Dále budete umět správně využívat čas jak ve svém životě obecně, tak i pro konkrétní činnosti. Proto je důležité dělat každou činnost ve správný čas. Budete umět využívat energie roku, sezony, měsíce, dne i hodiny. A právě tím, že budete umět pracovat s energií času i prostoru, můžete být vždy ve správný čas na správném místě. Tím se energie času i prostoru stanou zdrojem vaší silné životní energie.

Feng Ren Shui - energie času
Feng Ren Shui – energie času mají velký vliv na to, co a jak nám v životě funguje.

6. kniha proměn – i ťing

Třešničkou na dortu Školy Feng Ren Shui je umění práce s Knihou proměn – I Ťing. Díky této knize budete umět odhadovat vývoj událostí, určit, jak se pravděpodobně vyvine činnost, do které se chcete pustit, co musíte udělat pro to, abyste dosáhli svého cíle apod. Kniha proměn – I Ťing vám dá odpovědi na mnoho otázek ve vašem životě a stane se spolehlivým životním průvodcem. Proto je tato kniha velmi vzácným orákulem a po mnoho tisíc let se využívá k věštění.

Kniha proměn – I Ťing/Yi Jing

škola feng ren shui – obsah výuky

Hlásit se můžete již nyní prostřednictvím přihlašovacího formuláře na této stránce. Dotazy na skolafrs@gmail.com

1. modul

ZÁKLADNÍ ENERGIE

 • Jin a Jang
 • Pět fází (elementů)
  • Dřevo
  • Oheň
  • Země
  • Kov
  • Voda

ENERGIE ZVĚROKRUHU

 • 12 zvířat zvěrokruhu
 • 28 nebeských zvířat

ENERGIE ČLOVĚKA

 • Typologie a charakter osobnosti
  • Přirozený talent
  • Silné stránky
  • Životní potenciál
  • Životní poslání

ENERGIE VZTAHU

 • Vzájemné působení lidí na sebe navzájem
 • Vytvoření funkčního vztahu (osobní, profesní, týmový apod.)

Termíny:

Škola začínající září 2022: 25.9., 9.10., 22.10., 5.11. 2022

Škola začínající únor 2023: 18.2., 4.3., 18.3., 1.4. 2023

Cena za první modul: 6,800 Kč

2. modul

ENERGIE PROSTORU

 • Šest rozhraní prostoru – jak je správně nastavit a sladit
  • Tělo, oblečení, interiér, dům, okolí domu, krajina
 • Nástroje Feng Ren Shui prostoru
  • Intuitivní Feng Ren Shui
  • Numerologie Feng Ren Shui
  • Škola tvarů (Škola pěti zvířat)
  • Škola kompasu (působení světových stran na prostor)
  • Ba Gua
  • Nastavení interiéru a jednotlivých místností
  • Nastavení exteriéru – krajina, pozemek

ROZSAH SEMINÁŘE: 2 DNY – vždy od 10:00 do 18:00

Termíny:

Škola začínájící září 2022: 19.11., 3.12. 2022

Škola začínající únor 2023: 15.4., 29.4. 2023

Cena za druhý modul: 4,000 Kč

3. modul

ENERGIE ČASU

 • Časové cykly
 • Jak využít čas pro dané cíle a aktivity

ROZSAH SEMINÁŘE: 1 DEN – od 10:00 do 18:00

Termín:

Škola začínající září 2022: 17.12. 2022

Škola začínající únor 2023: 6.5. 2023

Cena za třetí modul: 2,300 Kč

4. modul

ENERGIE ZDRAVÍ

 • Jak funguje organismus
 • Prevence zdraví
 • Dlouhověkost

ROZSAH SEMINÁŘE: 1 DEN – od 10:00 do 18:00

Termín:

Škola začínající září 2022: 14.1. 2023

Škola začínající únor 2023: 20.5. 2023

Cena za čtvrtý modul: 2,300 Kč

5. modul

BA GUA 1-3

 • Životní cesta/kariéra, vztahy, rodina
  • Detailní rozbor jednotlivých Gua z hlediska:
   • Času
   • Člověka
   • Prostoru

BA GUA 4-6

 • Bohatství, já, hodnoty/pravidla/řád
  • Detailní rozbor jednotlivých Gua z hlediska:
   • Času
   • Člověka
   • Prostoru

BA GUA 7-9

 • Budoucnost, domov/zázemí, vize/cíle
  • Detailní rozbor jednotlivých Gua z hlediska:
   • Času
   • Člověka
   • Prostoru

3 denní seminář – vždy od 10:00 do 18:00

Termíny:

Škola začínající září 2022: 28.1., 11.2., 25.2. 2023

Škola začínající únor 2023: 3.6., 17.6., 1.7. 2023

Cena za pátý modul: 7,500 Kč

6. modul

BA GUA OSY A ROVINY

 • Souvislosti mezi jednotlivými oblastmi života
 • Jak vytvořit celkovou životní rovnováhu
 • Teorie jezdce
  • Jak správně budovat různé oblasti života

BA GUA: MING GUA A LETÍCÍ HVĚZDA

 • Využití energie času pro jednotlivé oblasti života

3 denní seminář – vždy od 10:00 do 18:00

Termíny:

Škola začínající září 2022: 11.3., 25.3., 8.4. 2023

Škola začínající únor 2023: 9.9., 23.9., 7.10. 2023

Cena za šestý modul: 7,500 Kč

7. modul

I ŤING – KNIHA PROMĚN

 • Jak pracovat s čarami hexagramu
 • Dřívější a pozdější nebesa – regenerace energie
 • Práce s trigramy
 • Práce s hexagramy
 • Práce s Knihou proměn – I Ťing
 • Věštba

Čtyřdenní seminář pro absolventy všech předchozích modulů.

Termíny:

Škola začínající září 2022: 22.4., 13.5., 27.5., 10.6. 2023

Škola začínající únor 2023: 21.10. 4.11., 18.11., 2.12. 2023

Cena za I Ťing: 15,000 Kč

závěrečný test

Studenti, kteří ukončí všechny tři moduly a budou mít zájem se stát poradci Feng Ren Shui, mohou složit závěrečný test. Po jeho úspěšném absolvování obdrží certifikát naší školy a mohou se stát poradci Feng Ren Shui.

Feng Ren Shui - plán pro podnikání
Staňte se poradci Feng Ren Shui – foto: freepik.com

Přihlášky do 1. modulu ŠKOLY FENG REN SHUI na skolafrs@gmail.com, 736 199 717

NEBO VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ

POKUD MÁTE ZÁJEM O STUDIUM ŠKOLY FRS, MŮŽETE SE NEZÁVAZNĚ PŘIHLÁSIT POMOCÍ TOHOTO FORMULÁŘE. JAKMILE BUDOU VYHLÁŠENÉ TERMÍNY, DÁME VÁM VĚDĚT.

Pokud neobdržíte do 5 dnů potvrzující mail ohledně vašeho přihlášení, napište nám, prosím na skolafrs@gmail.com

On-line Škola Feng Ren Shui bude probíhat na ZOOMu – https://zoom.us. Každý žák dostane předem skripta ve formátu PDF k danému tématu, které se bude daný den on-line probírat. On-line škola bude formou prezentace s možností aktivních dotazů od studentů.


další informace o učení feng ren shui

ČÍNSKÉ UMĚNÍ VELKÉ ŽIVOTNÍ SÍLY

FENG REN SHUI PROSPERITY

Učení Feng Ren Shui je prověřeno časem – více jak pět tisíc let pomáhá lidem přirozeně žít svůj život ve zdraví, v harmonii sami se sebou a v harmonii s přírodou. Umění využívat sílu přírody pro sílu člověka.

Škola Feng Ren Shui vychází z moudrosti Taoismu, Tradiční čínské medicíny, čínské kosmologie a tajného čínského učení Ham Yu, které nás učí mentorka naší Školy FRS paní Eva Joachimová, Mistr Ham Yu. Hlavními pilíři Feng Ren Shui jsou knihy: DAO DE JING (TAO TE ŤING), VNITŘNÍ KNIHA ŽLUTÉHO CÍSAŘE A YI JING (I ŤING – KNIHA PROMĚN).

LIFE FORCE ENERGY (QI) MANAGEMENT

CESTA k síle, zdraví, dlouhověkosti, hojnosti a celkové životní prosperitě

To, jak se nám v životě daří či nedaří, je dáno kvalitou a silou naší vlastní životní síly a energie – LIFE FORCE ENERGY (známé také jako Qi – čchi). Tato energie určuje naši sílu, odolnost, kvalitu života, kvalitu našeho zdraví a také ovlivňuje délku našeho života. Životní energii (Qi) si musíme celý život chránit, posilovat a využívat k celkové prosperitě na naší životní cestě (Dao). Ve Škole Feng Ren Shui se tak naučíte tzv. LIFE FORCE ENERGY MANAGEMENT – jak svoji sílu poznat, posilovat a využívat.

Kvalita a síla životní energie QI je klíčová pro náš kvalitní a naplněný život. Pracují s ní všechna učení: Feng Ren Shui, Tradiční čínská medicína, různá cvičení jako např. Qi Gonk apod.

Pevným základem pro naší sílu, zdraví, celkovou prosperitu a dlouhověkost je STABILITA – ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA.

Základem silné životní energie je ROVNOVÁHA – ta je základním přírodním zákonem, který musíme respektovat a řídit se jím i v našem životě.. Ve Škole Feng Ren Shui se naučíte, jak si životní rovnováhu a stabilitu nejen nastavit, ale jak si jí po celý život udržovat, žít v souladu sami se sebou a v souladu s přírodou. Tím si vytvoříte ty nejlepší podmínky pro silnou životní energii pro vaši životní cestu (DAO). Dále si pak osvojíte další nástroje Feng Ren Shui, kterými si budete svoji životní energii posilovat a využívat jí k cellkové prosperitě ve všech oblastech života.

Škola Feng Ren Shui využívá k posilování energie člověka a nastavení životní rovnováhy systém energií dle vesmírného řádu a přírodních zákonů – Dao, Yin/Yang (Jin/Jang), pět elementů, zvěrokruh, 28 Nebeských zvířat, Ba Gua (Pa Kua), Yi Jing (I Ťing – Kniha proměn).

nejsilnější jste, když jste sami sebou

Každý z nás je jiný a potřebuje pro svůj život jiné podmínky. Proto ve Škole Feng Ren Shui máme v názvu také výraz REN = ČLOVĚK (místo klasického názvu Feng Shui). Vše se tak řídí individuálními energiemi daného člověka. Nestačí si tak nastavit jen obecné základy rovnováhy, ale musíte je mít nastaveny individuálně, pro sebe, pro své energie a energie svých blízkých, aby se vám v životě skutečně dařilo. Proto základním a prvním nástrojem Školy FRS, se kterým se naučíte pracovat, je Typologie člověka Feng Ren Shui – je pro vás k dispozici i v mobilní aplikaci, kterou si již nyní můžete stáhnout ZDE. Tím si vytvoříte opravdu silné JÁ a budete tak sami sebou a budete kráčet po SVÉ životní cestě.

Síla naší energie nám umožňuje být sami sebou, jít po své vlastní cestě, dosahovat svých cílů a udržet si pevné zdraví, celkovou odolnost a dlouhověkost.

Ve Škole Feng Ren Shui se zaměřujeme hlavně na praktické využití nástrojů FRS. Díky nim vytvoříte VELKÉ ZMĚNY ve svém životě. Každý si tak může vytvořit ty nejlepší podmínky pro svůj život v rámci svých možností, v souladu s přírodou a tím si může stále posilovat svoji životní energii a být stále SÁM SEBOU.

MÁM ZÁJEM O STUDIUM ŠKOLY FENG REN SHUI

Pokud máte zájem o studium, můžete se nezávazně přihlásit pomocí tohoto formuláře a my vám pošleme informace ke studiu.

v případě, že vám po vyplnění formuláře nepřijde naše odpověď, napište nám, prosím, na skolafrs@gmail.com nebo volejte na 736 199 717

On-line Škola Feng Ren Shui bude probíhat na ZOOMu – https://zoom.us. Každý žák dostane předem skripta ve formátu PDF k danému tématu, které se bude daný den on-line probírat. On-line škola bude formou prezentace s možností aktivních dotazů od studentů.


Přihlášky do 1. modulu ŠKOLY FENG REN SHUI na skolafrs@gmail.com, 736 199 717

NEBO VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ

POKUD MÁTE ZÁJEM O STUDIUM ŠKOLY FRS, MŮŽETE SE NEZÁVAZNĚ PŘIHLÁSIT POMOCÍ TOHOTO FORMULÁŘE. JAKMILE BUDOU VYHLÁŠENÉ TERMÍNY, DÁME VÁM VĚDĚT.

Pokud neobdržíte do 5 dnů potvrzující mail ohledně vašeho přihlášení, napište nám, prosím na skolafrs@gmail.com

On-line Škola Feng Ren Shui bude probíhat na ZOOMu – https://zoom.us. Každý žák dostane předem skripta ve formátu PDF k danému tématu, které se bude daný den on-line probírat. On-line škola bude formou prezentace s možností aktivních dotazů od studentů.

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY FENG REN SHUI POMOCÍ SERIÁLU VIDEÍ:

VIDEO 1

https://www.radioregenerace.cz/jiri-cernak-skola-feng-ren-shui-jak-najit-sve-misto-v-zivote-1-dil-242

VIDEO 2

https://www.radioregenerace.cz/jiri-cernak-skola-feng-ren-shui-2-dil-jak-pestovat-svuj-zivot-244

VIDEO 3

https://www.radioregenerace.cz/jiri-cernak-skola-feng-ren-shui-3-dil-jak-poznat-sve-predurceni-v-zivote-svuj-talent-249

VIDEO 4

https://www.radioregenerace.cz/jiri-cernak-skola-feng-ren-shui-4-dil-typologie-jako-nastroj-k-poznani-zivotni-cesty-253

VIDEO 5

https://www.radioregenerace.cz/jiri-cernak-skola-feng-ren-shui-5-dil-manual-pro-dobry-zivot-258

8 OBLASTNÍ ŽIVOTA PRO NASTAVENÍ ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY

VÍCE O TYPOLOGII FENG REN SHUI NA TÉTO NAŠÍ STRÁNCE: https://skolafengrenshui.wordpress.com/aplikace-typologie-osobnosti/

Aplikace Typologie člověka Feng Ren Shui
Jak bude fungovat vzat s určitým člověkem

literatura ke studiu

Základní „učebnicí“ je kniha Tao Te Ťing v překladu Berty Krebsové

Tao te ťing (váz.) - Lao-c´ | KOSMAS.cz - vaše internetové ...

Ke studiu budete také potřebovat Knihu Proměn I Ťing v překladu Oldřicha Krále

I-ťing - kniha proměn - Oldřich Král | KOSMAS.cz - vaše ...

Dále doporučujeme knihy paní Evy Joachimové Cesta bílého jeřába, díly 1 – 4.

Advertisement