KONZULTACE TYPOLOGIE A CHARAKTER OSOBNOSTI PODLE FENG REN SHUI

OSOBNÍ KONZULTACE, online NEBO NAHRÁVKA NA MP3 (posíláme mailem)

Konzultaci si objednejte na 736 199 717 nebo skolafrs@gmail.com nebo pomocí tohoto formuláře

Známe vaši cestu.

Je na vás, jestli se po ní vydáte.

JC

KONZULTACE PŘIROZENÝ TALENT

Typologie a charakter osobnosti

Metoda Feng Ren Shui

Vy jste váš talent.

TALENT – VAŠE VÝBAVA PRO ŽIVOT

Foto: freepik.com

Typologie a charakter osobnosti Feng Ren Shui vychází z přirozených schopností každého člověka. Každý se narodí s danými předpoklady a talentem, které má ve svém životě využívat. Je to jakási „výbava pro život“. Pokud svoji výbavu využíváte, pak činnosti, pro které tuto výbavu máte, zvládáte lehce, bez vyčerpání a dosahujete rychle svých cílů.

REALIZUJTE SVÉ SNY, DOSAHUJTE SVÝCH CÍLŮ

Foto: freepik.com

Přirozený talent podle Feng Ren Shui vám ukáže, jakou cestou byste se měli v životě vydat a jaké cíle si na této cestě nastavit. Z analýzy také vyplynou vaše silné stránky, které vám pomohou snů dosáhnout bez zbytečného úsilí a vyčerpání. Budete tak vědět, jak si zvolit správný obor svého povolání či podnikání a čeho můžete ve svém životě dosáhnout.

BUĎTE SAMI SEBOU, ŽIJTE SVŮJ ŽIVOT

Foto: freepik.com

Svůj přirozený talent zjistíte z Feng Ren Shui analýzy své typologie a charakteru osobnosti. Díky této analýze budete nejen svůj talent znát, ale dozvíte se také, jak jej rozvíjet a jak ve svém životě využít svůj maximální potenciál. Poznáte, jak co nejlépe využívat svoji energii, aby nedocházelo k jejímu vyčerpání. Dozvíte se také, jaké jsou hlavní zdroje vaší energie a jak z nich správně čerpat, abyste si uchovali a chránili svoji vlastní energii. Tím budete udržovat pevné zdraví a dlouholetou vitalitu.

Pokud budete svůj talent rozvíjet podle zásad Feng Ren Shui, budete tak sami sebou a budete žít svůj vlastní život. Půjdete svojí cestou, za svými sny a cíli a budete se moci plně realizovat.

VYUŽIJTE FENG REN SHUI A BUĎTE MISTREM SVÉHO TALENTU

Foto: freepik.com

Albert Einstein řekl: „Každý se narodil géniem.“ I vy tedy máte možnost být tím nejlepším ze svého JÁ, stát se skutečným mistrem svého talentu a vytvořit v životě opravdu mistrovské dílo. Jak zní v jednom z „marvelovských“ filmů: „MASTER YOUR SELF!“ (buďte mistry svého já). Tento potenciál v sobě máte jako každý jiný. Ale jen ti, kteří svůj talent poznají a rozvíjejí ho, mohou mistrovství dosáhnout. Díky Feng Ren Shui a svým jedinečným schopnostem dokážete dosahovat lepších výsledků a větších úspěchů než ti, kteří svůj talent nevyužívají. Využívejte Feng Ren Shui a staňte se mistry svého talentu.

POZNEJTE A ŽIJTE SKUTEČNÝ SMYSL SVÉHO ŽIVOTA

Foto: freepik.com

Pokud poznáte svůj přirozený talent podle Feng Ren Shui a budete svůj přirozený talent v životě uplatňovat, bude vás to stále nabíjet novou energií, budete cítit, že žijete skutečný smysl svého života a že takový život je pro vás opravdu naplňující a radostný.

JAK SVŮJ TALENT ZJISTÍTE S POMOCÍ FENG REN SHUI ANALÝZY

Kompletní rozbor typologie

Váš přirozený talent a potenciál je daný dobou, ve které jste se narodili. Každý čas má svoji energii a vytváří tak potenciál k různým aktivitám. Jiné aktivity je vhodné dělat na jaře, jiné v zimě, stejně tak jiné činnosti jsou vhodné ráno a jiné odpoledne. Stejně tak jsou vaše schopnosti a potenciál vymezeny časem vašeho narození, tedy vzniku vašeho aktivního života. Metoda Feng Ren Shui umí na základně data vašeho narození vypočítat a určit vaše přirozené energie, silné stránky a přirozený talent. Ukáže vám také, jak svoji energii udržovat, posilovat a jak si máte nastavit své životní podmínky tak, aby umožnily rozvoj vašeho talentu. Budete si tak moci nastavit všechny oblasti života takovým způsobem, aby se staly zdrojem energie a podporovaly vás při rozvoji vašeho talentu. Díky takto nastaveným podmínkám budete mít stále dostatek silné energie k tomu, abyste byli Mistry svého talentu.

Vypracování analýzy FENG REN SHUI a konzultaci s výkladem si objednejte pomocí tohoto formuláře nebo na 736 199 717 nebo na SKOLAFRS@GMAIL.COM

Můžete využít online konzultace, nebo vám analýzu můžeme nahrát na mp3 a poslat emailem.

Cena za zpracování analýzy a hodinu konzultace s výkladem je 1,750 Kč.

Advertisement