KONZULTACE & COACHING

KONZULTACE & COACHING SI OBJEDNEJTE

NA 736 199 717 NEBO NA skolafrs@gmail.com

nabízíme vám konzultace školy feng ren shui:

typologie osobnosti

Poznejte své silné stránky, přirozený talent a svůj životní potenciál

Konzultace je zaměřena na analýzu vaší typologie, díky které poznáte své pravé JÁ, svoji energii a jak ji v životě co nejlépe využít pro to, abyste mohli být sami sebou a žít svůj život. Poznáte své silné stránky, svůj přirozený talent, jak ho v životě využít a rozvíjet, abyste mohli prožít opravdu naplněný život. Dozvíte se, jak si vytvořit SÍLU své životní energie (Qi), udržovat jí, využívat jí pro řešení všech oblastí života, pevné zdraví i dlouhověkost. Budete tak schopni MAXIMALIZOVAT svůj životní potenciál. Budete vědět, jaké podmínky si máte v životě vytvořit pro prosperitu ve všech oblastech života.

Rozsah konzultace: 1 hodina

Cena konzultace: 1,950 Kč

vztahy

Nastavte si funkční vztahy s důležitými lidmi ve svém životě

Na této konzultaci si můžete nastavit své vztahy s důležitými lidmi ve svém životě: životní partner, děti, rodiče, nadřízený/podřízený v práci, obchodní partner atd. Dodáte tak vztahu SÍLU, díky které bude vztah dlouhodobě fungovat.

Rozsah konzultace: 1 hodina

Cena konzultace: 1,950 Kč

nastavení důležité oblasti života

Na této konzultaci vám pomůžeme správně nastavit klíčovou oblast vašeho života, která je pro vás nyní důležitá (podnikání/kariéra, vztah, rodina, zdraví atd.).

Rozsah konzultace: 1 hodina

Cena konzultace: 1,950 Kč

vytvořte si ty nejlepší podmínky pro život

abyste mohli maximalizovat svůj životní potenciál, využívat své silné stránky, rozvíjet svůj talent a udržovat si svoji životní sílu potřebujete si nastavit správné podmínky pro svůj život

Série 10 – 15 konzultací pro nastavení nejdůležitějších oblastí života pro vytvoření těch nejlepších podmínek pro váš život, abyste mohli žít naplněný život a dosahovat cílů na své životní cestě. Po nastavení budou jednotlivé oblasti života zdrojem vaší silné životní energie a neboudou vás vyčerpávat.

Rozsah konzultace: 10 – 15 hodinových konzultací pro nastavení všech oblastí života

Cena: 15,900 Kč

ZDRAVÝ ROZVOJ VAŠICH DĚTÍ A JEJICH BUDOUCNOST

POZNEJTE PŘIROZENÝ TALENT A SILNÉ STRÁNKY SVÝCH DĚTÍ A POMOZTE JIM JE ROZVÍJET, ABY MOHLY PROŽÍT NAPLNĚNÝ ŽIVOT

Na této konzultaci poznáte přirozený talent, silné stránky a životní potenciál svých dětí. Dozvíte se, jak jim pomáhat při rozvoji talentu, na co se soustředit a jak dětem pomáhat žít naplněný život. Konzultace je velmi vhodná již v ranném věku dítěte. Je také důležitá při výběru dalšího studia (střední škola, vysoká škola) či při výběru povolání. Budete také vědět, co dodává vašim dětem SÍLU jejich životní energie, která je také důležitá pro pevné zdraví a celkovou odolnost.

Rozsah konzultace: 1 hodina

Cena konzultace: 1,950 Kč

správné nastavení feng shui prostoru

prostor, ve kterém žijeme nebo pracujeme má velký vliv na sílu naší energie a schopnost prožít naplněný život. proto bychom měli mít prostor vždy co nejlépe sladěný se svými energiemi a účelem, ke kterému má prostor sloužit.

V rámci této konzultace vám pomůžeme správně uspořádat interiér (v případě rodinného domu i exteriér) vašeho domova nebo pracovního/firemního prostředí podle pricnipů Feng Shui prostoru. Konzultace probíhá na místě s konkrétním doporučením, jaké změny v prostoru udělat, kam umístit jednotlivé místnosti (kuchyň, jídelna, obývací pokoj, ložnice atd.) a jak rozestavit nábytek, doplňky, barvy, materiály atd. tak, aby energie správně plynula, měla správnou kvalitu, sílu a posilovala vaši osobní energii, nebo energii celé rodiny. Tatko nastavený prostor vám také pomůže vykonávat činnosti, které v daném prostoru chcete vykonávat.

Rozsah konzultace: vychází z velikosti prostoru. Do velikosti 100 m2 jde přibližně o 3-4 hodiny

Cena konzultace: 1,950 Kč/hodina

projekt bytu, domu, pracovního prostředí (firemní prostory) podle feng shui prostoru

prostor nastavený podle principů feng shui vám bude posilovat vaší energii, posilovat vaše zdraví i celkovou odolnost, dodávat energii pro vaše činnosti a přispěje tak k naplněnému životu a dosažení konkrétních cílů

Vytvoříme pro vás detailní projekt bytu, domu, či pracovního/firemního prostoru/provozovny podle zásad Feng Shui prostoru. V tomto projektu navrhneme správné rozložení jednotlivých místností, zvolení a umístění vhodného nábytku, barev, mateiriálů, doplňků atd. Tento projekt vyhotovíme pro stávající byt či dům, nebo vám pomůžeme vytvořit projekt pro plánovanou stavbu domu jako podklad pro architekta či projektanta domu.

Doba zpracování projektu: 3 týdny, v případě rozsáhlejší stavby domu může být doba zpracování delší

Cena projektu: vychází z rozsahu projektu. Pro prostor interiéru o velikosti do 100 m2 je cena 30,159 Kč, u projektu domu (zde je zahrnuto i vnější řešení domu jako okna, dveře, fasády, tvar domu, střecha apod.) je cena pro velikost 100 m2 interiéru 51,900 Kč. Při větším či složitějším projektu vám předem vyhotovíme kalkulaci rozpočtu pro projekt.

hledání nového bytu, domu či obchodního/firemního prostoru

Koupě či pronájem prostoru je v dnešní době velmi finančně náročné a proto je důležité, abyste si vybrali opravdu správný a kvalitní prostor, který vám bude co nejlépe sloužit a bude vhodný pro vaše energie a zdraví.

Pokud hledáte nový byt, dům, či obchodní/firemní prostor, pomůžeme vám vybrat z vámi uvažovaných nabídek správný prostor, aby co nejlépe vyhovoval vašim energiím, zdraví a také dodával energii účelu, kterému má prostor sloužit.

V rámci těchto konzultací vám pomůžeme určit správné lokality, typy domů, vhodně rozložený interiér tak, aby vyhovoval vašim požadavkům z hlediska funkce prostoru tak i z hlediska zdraví a správných energií prostoru. Při doporučení výběru prostoru (bytu, domu, pracovního/firemního prostředí) vycházíme z vaší typologie a požadované funkce prostoru (k čemu má prostor sloužit).

Cena konzultace: 1,950 Kč/hodina

věštba knihy proměn – Yi Jing (I Ťing)

Máte před sebou důležité rozhodnutí, hledáte řešení složitějšího probému, chcete vědět jak máte vyřešit důležitou situaci? Kniha proměn Yi Jing (I Ťing) vám poví, jak přesně máte postupovat

Kniha proměn Yi Jing (I Ťing) je orákulum staré několik tisíc let a patří k nejuznávanějším formám orákula vůbec. Touto knihou byli fanscinováni mnozí velikáni jako např. Karl Gustav Jung a mnoho dalších. Pokud přesně víte, CO chcete, Kniha proměn vám dá detailní návod, jak toho dosáhnout. Říká se, že pokud se budete řídit návodem Knihy proměn, budete mít veškerou podporu Nebes.

V rámci této konzultace vám pomůžeme najít to nejlepší řešení pro situace, které jsou pro vás důležité a potřebujete mít jistotu, že víte, jak situaci vyřešit, aby to bylo ve váš prospěch. Pokud chcete např. vědět, jak získat nové místo v zaměstnání, začít podnikat, stěhovat se do nového domu, založit rodinu, navázat důležitý vztah, podepsat důležitou smlouvu nebo jakoukoliv jinou důležitou situaci, Kniha proměn Yi Jing (I Ťing) vám dá odpověď. Pak jen stačí řídit se její radou.

Rozsah konzultace: podle složitosti otázky jde o 1 – 2 hodinovou konzultaci

Cena konzultace: 1,950 Kč/hodina

všěchny konzultace si můžete objednat

na 736 199 717 nebo na skolafrs@gmail.com

Advertisement